LEIRC
  • 08:00 am - 05:00 pm
  • General (OPD) Sunday-Friday
  • 24x7 365 Emergency service

औषधी, सर्जिकल, ल्याब सामाग्री, चस्मा फ्रेम तथा शिशा खरिदका लागि सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सुचना